Tournament Lucky Sevens 15 round 2, game 3.
Final Score: 59140
Chain 1: 1800
Chain 2: 1125
Chain 3: 32
Bonus: 20