Tournament 1v1 round 1, game 1.
Final Score: 51408
Chain 1: 1500
Chain 2: 1350
Chain 3: 6
Bonus: 18